กระบองเพชร (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : กระบองเพชร (พืช)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mila sp.
ขนาดโดยประมาณ : 120 มม.
สถานที่พบ : สะพานควาย

สภาพอากาศ : มีเมฆ แดดน้อย
วัน เวลา : วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16.00 น.


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.