กระรอกสวน (สัตว์)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ กระรอกสวน
ชื่อวิทยาศาสตร์Callosciurus erythraeus
ขนาดโดยประมาณ 0.20-0.30 เมตร
สถานที่พบ หน้าตึกภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพอากาศ ร้อนชื้น
เวลาที่พบ 15 ตุลาคม 2564


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.