กล้วยหอม (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ: กล้วยหอม

สถานที่พบ: หมู่บ้านศิริธรไพรเวทโฮม ตําบลไทรน้อย (13.9466519, 100.3505566) สภาพอากาศ: มีเมฆเยอะ แดดออกเล็กน้อย อากาศไม่ปลอดโปร่ง
วัน-เวลาที่พบ: เวลา 16.22 วันที่ 21 ตุลาคม 2564

มีลําต้นเดี่ยวตั้งตรง ลําต้นมีลักษณะกลมๆ มีสีน้ําตาลปนเขียว มีลักษณะคล้ํา ใบเป็นใบเดี่ยว ใบ

แบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ มีสีเขียวแก่


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.