ก้นกระดก (แมลง)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : ก้นกระดก (แมลง)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Staphylinidae
ขนาดโดยประมาณ : 10 มม.
สถานที่พบ : สะพานควาย

สภาพอากาศ : มีเมฆ แดดน้อย
วัน เวลา : วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16.00 น.


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.