คะน้าปูเล่ (พืช)

October 27, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica oleracea L. cv. Acephala Group
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก เป็นพุ่ม สีเขียวอมเทา ใบคล้ายคะน้า
สถานที่พบ : สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง

สภาพอากาศ : ฟ้าโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย
วันที่ : วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
เวลา : 17.00 น.
บรรยายเพิ่มเติม : สามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับคะน้า หรือปลูกเป็นไม่ประดับก็ได้


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.