ชะพลู (พืช)

November 23, 2021
Smith Kong

ชะพลู หรือ ช้าพลู Piper sarmentosum Roxb. หรือ Piper lolot C.DC.) เป็นพืชในวงศ์ มักสับสน แต่ใบรสไม่จัดเท่าพลูและมีขนาดเล็กกว่า ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื้น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ เด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้

Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.