ชะพลู (พืช)

October 27, 2021
Smith Kong


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.
ลักษณะทั่วไป : พืชล้มลุก ใบสีเขียวสดคล้ายรูปหัวใจ
มีกลิ่นเฉพาะตัว
สถานที่พบ : หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 5 เขตดอนเมือง

สภาพอากาศ : ฟ้าโปร่งใส แดดอ่อนๆ พบเป็นเถาเลื้อยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
วันที่ : วันพุธ 20 ตุลาคม 2564
เวลา : 9.00 น.
บรรยายเพิ่มเติม : ลักษณะคล้ายใบพลู แต่เป็นพืชคนละชนิดกัน โดยที่ใบพลูนั้นใช้เคี้ยวกับหมาก และจะไม่กลืนเด็ดขาด เพราะใบพลู ส่วนชะพลูนำมาประกอบอาหาร วิธีสังเกตความต่าง คือ ใบพลู ใบจะยาวเรียวกว่า แข็งและหนากว่า เส้นใบจะน้อยกว่า ส่วนชะพลู ช่วงกลางใบจะกว้างมากกว่า นิ่มและบางกว่า เส้นใบจะเยอะกว่า


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

1 Comment

  • Wonderful!!!

    webmaster
    October 27, 2021 1:47 pm