ชาฮกเกี้ยน (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ชาฮกเกี้ยน
ชื่อวิทยาศสาตร์ Carmonaretusa(Vahl)Masam.
ลักษณะทั่วไป ลําต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลําต้นแตกกิ่งก้านจํานวนมากเป็นพุ่มแน่นทึบ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักออกเป็นกระจุกสั้นๆ ตามกิ่ง รูปไข่กลับแคบ กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว1-4 เซนติเมตรปลายแยกเป็นพูแหลมมักเปน็ ติ่งหนามอ่อนโคนใบรูปลิ่มขอบใบหยักผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเปน็ มันค่อนข้างหนาด้านหลังใบสีเขียวอ่อน

ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ มีดอกย่อย 2-5 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ สีเขียว อ่อน ด้านนอกมีขนยาวประปราย โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยเปน็ รูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.8 มิลลิเมตร

ผล ผลสด รูปกลมขนาด 6 มิลลิเมตร สีส้มแดง มี 4 เมล็ด

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

อาคารKURDI(พิกัด13.846698458701708, 100.5716477751486) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว 15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.