ชิวาวา (สัตว์)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : ชิวาวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canis familiaris
ขนาดโดยประมาณ : 16-20 เซนติเมตร
สถานที่พบ :

สภาพอากาศ : สามารถปรับสภาพอยู่ได้ทั้งอากาศร้อน และ อากาศหนาว แต่ห้าม
ร้อนจัดหรืออยู่ในที่ ที่อากาศไม่ถ่ายเท
วัน / เวลา : วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.