ช้างไทย

December 10, 2021
ชัญญานุช ผองแก้ว

ช้างไทย เป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุด งวงยาว หูกางขนาดใหญ่ ฟันตัดเปลี่ยนเป็นงาสีขาว

 

จังหวัดที่พบ:
ชลบุรี
วันเวลาที่พบ:
2022-10-10 11:00:15
Article Tags:
Article Categories:
สัตว์

Comments are closed.