ดอกเข็ม (พืช)

October 28, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศสาตร์ Ixora chinensis Lamk. Ixora spp.
ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 3–5 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม
ใบ :ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม
ดอก : ดอกออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของต้น ในแต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็น หลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันไป
ฝัก/ผล : เป็นผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ
สถานที่พบ คณะวิทยาศาสตร์ ตึกจุลวิทยา

สภาพอากาศ อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว
เวลาที่พบ 15:00 น.
วันที่พบ 19 ตุลาคม 2564


Article Tags:
·
Article Categories:
- · พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.