ดอกตีนตุ๊กแก (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ :ดอกไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : ระบุไม่ได้ (ไม่ทราบสายพันธุ์)
ลักษณะทั่วไป : ดอกเล็ก กลีบดอกสีขาว ช่อตรงกลางสีเหลือง
สถานที่พบ : ริมทางตำบลอ้อมน้อย

สภาพอากาศ : เริ่มมีแดดอ่อนๆ อากาศไม่ร้อน
เวลาที่พบ : 23 ตุลาคม 2564 14:51 น.
บรรยาย : เป็นดอกไม้ที่ขึ้นริมทาง บริเวณรอบๆ เป็นหญ้าทั่วๆ ไป สภาพอากาศตอนนั้นเริ่มมีแดดอ่อนๆ
อากาศไม่ร้อนมาก ดอกไม้พริ้วไหวตามสายลมที่พัดผ่าน


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

3 Comments