ตัวเงินตัวทอง (สัตว์)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ตัวเงินตัวทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์Varanus salvator
ขนาดโดยประมาณ 0.18-0.22 เมตร
สถานที่พบ หน้าตึกภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิกัด

สภาพอากาศ มีแดดอ่อน
เวลาที่พบ 8 ตุลาคม 2564


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.