ตั๊กแตนหนวดยาว (แมลง)

October 27, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Conocephalus longipennis
ลักษณะทั่วไป : มีหนวดยาวกว่าลำตัว มี 6 ขา และมีสีเขียวอ่อนทั้งตัว
ขนาดโดยประมาณ : 2 เซนติเมตร
สถานที่พบ : ในสวนสุขภาพ เคหะพรพระร่วงประสิทธิ์


สภาพอากาศ : ฟ้าโปร่ง มีแสงแดดเล็กน้อย อากาศเย็นสบาย
วันที่ : วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา : 11.04 น.


Article Categories:
- · สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.