ต้นกล้วยน้ำว้า (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ต้นกล้วยน้ำว้า (พืช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa sapientum Linn
ลักษณะทั่วไป มีลำต้นสูง จะมีลำต้นแท้และลำต้นเทียม ลำต้นแท้จะอยู่เหนือดินเล็กน้อยหรืออยู่ในดิน ส่วนลำ
ต้นเทียมจะอยู่เหนือดิน ประกิบด้วยกาบใบและใบ
สถานที่พบ บริเวณที่พัก ซอย พหลโยธิน 49

สภาพอากาศ มืด มีเมฆมาก ไม่มีแสงแดด
เวลาที่พบ 18.30 น. 27 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.