ต้นกล้วย (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ต้นกล้วย
ชื่อวิทยาศสาตร์ Musa sapientum L.
ลักษณะทั่วไป พืชล้มลุกขนาดใหญ่ กาบใบซ้อนอัดกันแน่นเป็นลําต้นเทียมเหนือดิน ตั้งตรงสูง 2-5 ม.

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ หลังใบเรียบเป็นมัน ท้องใบมีนวลสีขาวเคลือบ เส้นกลางใบใหญ่และ แข็ง ก้านใบยาว

ดอก ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด มีกาบประดับสีแดงคล้ําซ้อนกันเป็น หัวปลี ที่ซอกกาบประดบั มีดอกย่อยออกเป็นแผง

ผล ผลมีลักษณะเป็น หวี 10-20 ผล ช่อดอกที่ติดผลแลว้ กาบประดับ จะหลุดร่วงไป และ เจริญยืดยาวขึ้นเรียกว่า เครือ ผลกลมยาว เนื้อในสีขาว

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

คณะวิทยาศาสตร์ตึกจุลวิทยา(พิกัด13.845490077623964, 100.57180870766629) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว
15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.