ต้นกะเพรา (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : ต้นกะเพรา (พืช)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum tenuiflorum
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มขนาดเล็ก โคนต้นสีเขียว มีขน และมีกลิ่นหอม ใบเป็นทรงรีขอบใบเป็นรอยหยักเล็กๆ
ขนาดโดยประมาณ : 20 เซนติเมตร
สถานที่พบ : สวนผักของเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์

สภาพอากาศ : ฟ้าโปร่ง มีแสงแดด
วัน : 21 ตุลาคม 2564
เวลา : 11.30 น.


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.