ต้นชะอม (พืช)

October 27, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia pennata (L.) Willd.
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม ลำต้นและ กิ่งก้านจะมีหนามแหลม ใบเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มีก้านใบย่อยแตกออกจากแกนกลางใบ ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ
ขนาดโดยประมาณ : ความสูง 160 เซนติเมตร
สถานที่พบ : บริเวณสวนสุขภาพ ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์


สภาพอากาศในวันที่พบ : ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดมาก
วันที่ : วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา : 9.51 น.


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.