ต้นบอน (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ต้นบอน

ชื่อวิทยาศสาตร์ Colocasiaesculenta(L.)Schott

ลักษณะทั่วไป มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ มีความสูงของต้นประมาณ 0.7-1.2 เมตร ลําต้นประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวยอ่ ยอยู่รอบ ๆ หัวใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ ไหล และวิธีการปักชําหัว เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ อุ้มน้ําได้ดี เพาะปลูกได้ง่าย ในประเทศ ไทยสามารถพบได้ทุกภาค มักขึ้นเองตามที่ลุ่ม บนดินโคลน บริเวณริมน้ําลําธาร หรือบริเวณที่มีน้ําขังตื้น ๆ

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

อาคาร KURDI (พิกัด 13.846698458701708, 100.5716477751486) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว 15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.