ต้นปาล์ม (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ต้นปาล์ม ชื่อวิทยาศสาตร์ ElaeisguineensisL.

ลักษณะทั่วไป ลําต้น ไม้ยืนต้น ลําต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 170-180 เซนติเมตร ลําต้นสีน้ําตาล ผิวลําต้นขรุขระ

ใบ ใบประกอบแบบขนนก การเรียงตัวของเส้นใบขนานตามความยาวใบ ใบรูปแถบ ปลายใบเรียว แหลมโคนใบรูปลิ่มขอบใบจักซี่ฟันเลื่อยใบเรียงแบบเรียงสลับด้านบนแผ่นใบมีขนหยาบแขง็ ใบด้านบนสี เขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวเขม้ ใบอ่อนสีเขียว ใบแกส่ ีเขียวเข้ม ใบกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 100-120 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อเชิงลดมีกาบ กลีบดอกในตาดอกเรียงจรดกัน ดอกสมมาตรตามรัศมี ว งกลีบดอกเชื่อม ติดกันรูปดอกเข็ม กลีบดอกสีขาว กลีบดอก 6 กลีบ เกสรตัวผู้ 6 อัน เกสรตัวเมีย 3 อัน

ผลผลสดผลเมล็ดแข็งผลอ่อนสีดําผลสุกสีแดงผลแก่สีสม้แดงผลกว้างประมาณ1.5-2เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร

เมล็ด เมล็ดสีดํา กลมรี ข้างในมีเนื้อสีขาวเป็นมัน

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

อาคาร KURDI (พิกัด 13.846698458701708, 100.5716477751486) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว 15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.