ต้นฝรั่ง (ต้นไม้)

October 27, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า : Psidium guajava Linn.
ลักษณะทั่วไป : ต้นเล็กใบสีเขียวอ่อน วงรี ความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร
สถานที่พบ : โรงอาหารกองปฐพี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สภาพอากาศ : ไม่มีแดด อุณภูมิปกติ ไม่ร้อน
เวลาที่พบ : 17:31 น.
วันที่พบ : วันที่ 21 ตุลาคม 2564
บรรยาย : พบเจอต้นฝรั่งวันที่ 21 ตุลาคม 2564 พบอยู่บริเวณรั้วบริเวณหน้าโรงอาหาร ซึ่งสอบถามคนแถวนั้นแจ้งว่ามันงอกขึ้นมาเอง เป็นต้นเล็กๆตามลักษณะในรูป ไม่ออกดอกออกผลใดๆ


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.