ต้นพุด (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ต้นพุด
ชื่อวิทยาศสาตร์ Gardeniajasminoides

ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ลําต้นสูง1-3 เมตร ผิวลําต้นมีสีขาวเทา แตกกิ่งก้านออกใบรอบต้นใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ตรงกันข้ามตามข้อของกิ่งลักษณะของใบเปน็ รูปมนรี ปลายใบแหลมผิวใบเรียบสเีขียวยาว8-12ซม.ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามปลายยอดหรือปลายกงิ่ ช่อหนึ่งมี 5-6 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีกลิ่นหอมสีขาวหรือเรียงเป็นชั้นเดียวแลว้ แต่ชนิดพันธุ์ ดอกบานมีความโต 2- 5 ซม. ออกผลเป็นฝักรูปกระบอกแหลมโค้ง ภายในมีเมล็ด 3-5 เมล็ด

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

คณะวิทยาศาสตร์ตึกจุลวิทยา(พิกัด13.845490077623964, 100.57180870766629) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว
15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.