ต้นมอนสเตอร่า (พืช)

October 29, 2021
Smith Kong

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Monstera deliciosa Liebm

สถานที่พบ : Giant point

https://g.page/GiantPoint?share

มอนสเตร่า เป็นพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสมชื่อ ราชินีแห่งใบไม้ มีถิ่นกำเนิดจากเขตร้อนชื้นตามป่าดิบเขาและหมู่เกาะของทวีปอเมริกา มอนสเตร่า มีลักษณะใบสวยเป็นมัน ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแฉกฉลุบนพื้นใบ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของพืชในตระกูลนี้ พืชชนิดนี้เป็นไม้เลื้อย ทอดยาวไปตามพื้นดินหรือหลักที่เราทำขึ้นเพื่อค้ำพยุงต้น มีรากทุกข้อปล้อง ขยายพันธุ์ค่อนข่างง่าย เป็นพืชอายุยืนนานหลายปี
ด้านการตลาดไม้ตัดใบ มอนสเตร่ามีศักยภาพในการจำหน่ายสูง เพราะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ใบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราคาค่อนข้างสูง จำหน่ายง่าย อีกทั้งเป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่าย ต้องการการเอาใจใส่ปานกลาง แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง อายุการปลูกนาน มีปริมาณผลผลิตตลอดทั้งปี


Article Tags:
·
Article Categories:
- · พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.