ต้นราชพฤกษ์ (พืช)

October 27, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula
ลักษณะทั่วไป :เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีดอกขึ้นเป็นช่อ กลีบดอกเป็นสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ ผลยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุน
ขนาดโดยประมาณ : 10 เมตร
สถานที่พบ : การเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ แขวงออเงิน


สภาพอากาศ : ฟ้าโปร่ง มีแสงแดดมาก
วันที่ : วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
เวลา : 12.50 น.


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.