ต้นวาสนา (พืช)

October 27, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena Fragrans Massangeana
ขนาดโดยประมาณ : สูง 0.7 เมตร
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลมตรง ไม่มีกิ่งก้าน มีข้อถี่ ผิวเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นตรงส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลม
สถานที่พบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพอากาศ : ฟ้าครึ้มเล็กน้อย บริเวณที่พบมีความชื้นสูง
วันที่พบ : วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลาที่พบ : 14:30
เพิ่มเติม : เชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลมีความเชื่อ บ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาไว้ประจำบ้าน จะบันดาลให้เกิดความสุข สมหวังในชีวิต


Article Categories:
- · พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.