ต้นเข็ม (พืช)

October 28, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora coccinea
ลักษณะทั่วไป : มีลักษณะเป็นพุ่ม ลักษณะของดอกจะเกิดจากการอยู่รวมกันเป็นช่อ ๆ
สถานที่พบ : สวนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมารวย 1


สภาพอากาศ : ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก บรรยากาศอบอ้าว
เวลาที่พบ : วัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.12 น.


Article Tags:
·
Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.