ต้นเดฟ (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ต้นเดฟ
ชื่อวิทยาศสาตร์ DischidianummulariaVariegata

ลักษณะทั่วไป เป็นพืชอิงอาศัยขนาดเล็ก ลําต้นเลื้อยพัน มีรากตามข้อใช้ยึดเกาะทุกส่วนของลําต้น มีน้ํายาง สีขาว

ใบ : มี 2 แบบ
แบบที่ 1 ใบรูปไข่แกมรี หนาอวบน้ํา ปลายแหลม โคนมน ผิวเป็นมัน ก้านใบสั้น ใบมีขนาดเล็ก แบบที่2ใบจะมีลักษณะกลมพองคล้ายฝาหอยประกบกนั เป็นกระเป๋าผิวนูนขรุขระ

ดอก : ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง มีดอกย่อย 5-10 ดอก มีขนาดเล็ก ผล : เป็นฝักคู่ มีเมล็ดด้านใน

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

คณะวิทยาศาสตร์ตึกจุลวิทยา(พิกัด13.845490077623964, 100.57180870766629) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว
15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.