ทรย้อยใบแหลม (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benjamina
ลักษณะทั่วไป เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรง
แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น ผิวเปลือกเรียบสี
ขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง และส่วนยอดของลำต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ
และสีสันแตกต่างกันตามชนิดย่อย
สถานที่พบ แฟลตการเคหะ บางบัว


สภาพอากาศ มีแดดจัด อากาศถ่ายเท
เวลาที่พบ 14.07น. 20/10/64


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.