ผีเสื้อ (แมลง)

October 28, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศสาตร์ Chaetodon trifasciatus
ลักษณะทั่วไป ลำตัวของผีเสื้อแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ทั้ง 3 ส่วนประกอบด้วยวงแหวนหลาย ๆ วงเรียงต่อกัน เชื่อมยึดด้วยเยื่อบาง ๆ เพื่อให้การเคลื่อนไหวได้สะดวกวงแหวนที่เชื่อมต่อกันเป็นลำตัวของผีเสื้อมีทั้งหมด 14 ปล้อง แบ่งออกเป็นส่วนหัว 1 ปล้อง ส่วนอก 3 ปล้อง และส่วนท้อง 10 ปล้อง
สถานที่พบ อาคาร KURDI


สภาพอากาศ อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว
เวลาที่พบ 15:00 น.
วันที่พบ 19 ตุลาคม 2564


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.