พลูด่าง (พืช)

November 23, 2021
Smith Kong

พลูด่าง เป็นพืชดอกชนิดหนึ่งในวงศ์ Araceae ซึ่งกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลก ตั้งแต่ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย พืชชนิดนี้พบในป่าเขตร้อนทั่วโลก ในบางครั้งอาจเป็นสร้างความเสียหายทางนิเวศวิทยาด้วย พืชชนิดนี้มีหลายชื่อ

http://Giant Point Co., Ltd. 02 259 6187 https://maps.app.goo.gl/t8i4G3Ug3PxzNkWP6

Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.