พลูด่าง (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ พลูด่าง (ไม้เลื้อย)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epipremnum aureum
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้เลื้อย ลำต้นกลมอ่อน มาพร้อมรากอากาศ ส่วนใบทรงหัวใจ สีเขียวปนเหลืองหรือขาว
โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา สามารถปลูกลงในกระถางหรือในแจกันก็ได้ ทนโรค ทน
แมลง โตได้ในทุกสภาพ
สถานที่ที่พบ ตึกพักชายที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เวลาที่พบ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00น.


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.