มะกอกโอลีฟ

December 10, 2021
ศริญญา ไพศาลสมบัติ

ต้นมะกอกโอลีฟ ต้นไม้ที่ถูกรวบรวมไว้ที่สวนนงนุช พัทยา

ต้นไม้ที่ไม่พบในประเทศไทย ไม่ใช่ไม่พื้นถอ่น ปต่มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ไว้ที่สวนนงนุช พัทยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

จังหวัดที่พบ:
ชลบุรี
วันเวลาที่พบ:
2021-12-10 13:00:55
Article Categories:
พืช

Comments are closed.