ลีลาวดี (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : ลีลาวดี (พืชดอก)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria stenophylla
ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้น ลำต้นแตกกิ่งก้านและพุ่มใบสวยงาม พืชใบเดี่ยวสีเขียว มีช่อดอกสีขาว มีน้ำยางสีขาว
ข้น
สถานที่พบ : Color Living Condominium

สภาพอากาศ : มีฝนตกปรอยๆ
เวลาที่พบ : 15:53 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.