ว่านหางจระเข้ blooming

November 13, 2021
Rungsima Tanthalakha

มันจี๊ดอ่ะ คนกรุงเข้าป่า

ว่านหางจระเข้ออกดอก ที่พุหางนาค เมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี

Article Tags:
Article Categories:
พืช

Comments are closed.