สลัดไดด่าง (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : สลัดไดด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia lacei Craib
ลักษณะทั่วไป : ส่วนที่เป็นลำต้น กิ่งก้าน ดอก จะมียาง และ ยางนี้จะมีพิษค่อนข้างรุนแรง ถ้าใช้อย่างถูกวิธี
ก็จะให้ประโยชน์แก่นกลางต้นที่อายุมาก ๆ จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เรียก “กะลำพัก”
สถานที่พบ : ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สภาพอากาศ : อากาศร้อน แดดจัด
เวลาที่พบ : 20/10/2564 เวลา 12.00 น.


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.