หนอนปลอก (แมลง)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : ด้วงกว่าง (แมลง)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dynastinae
ขนาดโดยประมาณ : 70 มม.
สถานที่พบ : สะพานควาย

สภาพอากาศ : มีเมฆ แดดน้อย
วัน เวลา : วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16.00 น.


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.