ฮอลันดาหัวหมวก (สัตว์)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ : ฮอลันดาหัวหมวก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hollanda head hat
ขนาดโดยประมาณ : 8 นิ้ว
สถานที่พบ :
สภาพอากาศ : อยู่ในที่ร่ม ในบ่อดินขนาดใหญ่

วัน / เวลา : วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.