เข็ม (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ เข็ม (พืช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lxora sp.
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่ม มีใบสีเขียว ดอกจะมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นช่อๆ
สถานที่พบ ข้างๆ Marine Shrimp Culture Research and Development Insitute (ในกรมประมง)

สภาพอากาศ แจ่มใส มีแสงแดดในยามเช้า
เวลาที่พบ 9.00 น. 28 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.