เฟิร์นข้าหลวง (พืช)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ เฟิร์นข้าหลวง

ชื่อวิทยาศสาตร์ AspleniumnidusL.

ลักษณะทั่วไป เฟิร์นรังนกชอบอาศัยอยู่ตามคาคบ ไม้ใหญ่ในเขต อบอุ่นที่มีความชื้นสูงถือว่าเป็นลักษณะ ของกาฝากใบของเฟิร์นข้าหลวง จะมีสีเขียวอ่อน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ก้านใบจะมีสีน้ําตาลเข้ม การเรียง ตัว ของใบจะเรียงตัวแบบเกลียวคลา้ ยดอกกุหลาบ ใบที่เกิดใหม่จะอ่อนและเปราะหักไดง้ ่ายแต่พอเจริญเติบโต เต็มที่แล้วจะมีความเหนียวและหนามาก เมื่อนํามาปลูกภายในอาคารบ้าน เรือนจะต้องคอยทําความสะอาด เช็ดถูสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกจากใบบ้างเดือนละครั้ง ก็ยังดีเฟิร์นข้าหลวง เป็นพืชที่ชอบความชื้นสูงถ้า อากาศแห้งแล้งควรฉีดสเปรยใ์ห้ใบของมันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพราะการฉีดละอองน้ําจะทําให้ใบของมัน สดชื่นอยู่ตลอด

สถานที่พบ สภาพอากาศ เวลาที่พบ วันที่พบ

คณะวิทยาศาสตร์ตึกจุลวิทยา(พิกัด13.845490077623964, 100.57180870766629) อึ้มครึมเล็กน้อยเหมือนมีเมฆมาก บรรยากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว
15:00 น.
22 ตุลาคม 2564


Article Categories:
พืช
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.