แมลงกุดจี่หวาย (แมลง)

October 28, 2021
Smith Kong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliocopris bucephalus Fabricius
ลักษณะทั่วไป : ส่วนหัวมีขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะครึ่งวงกลม และค่อนข้างแบน ส่วนอกมีขนาดใหญ่กว่าส่วนหัว แต่เล็กกว่าส่วนท้อง ส่วนท้องมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนขามีทั้งหมด 6 ขา ประกอบด้วยขาคู่หน้าขนาดเล็กที่สุดจะอยู่บริเวณด้านบนของส่วนอก ส่วนขาคู่ที่ 2 จะอยู่บริเวณด้านบนของส่วนท้อง และขาคู่สุดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุดจะอยู่บริเวณด้านล่างของส่วนท้อง
ขนาดโดยประมาณ : 1 ซม
สถานที่พบ : บริเวณกองเศษใบไม้และเศษหินที่ทับถม สวนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมารวย 1


สภาพอากาศ : ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก บรรยากาศอบอ้าว
เวลาที่พบ : วัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.42 น.


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.