แมลงวัน (สัตว์)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ แมลงวัน
ชื่อวิทยาศาสตร์Bactrocera dorsalis
ขนาดโดยประมาณ 0.01 เมตร
สถานที่พบ โรงอาการกลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพอากาศ ร้อนชื้น
เวลาที่พบ 27 ตุลาคม 2564


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.