แม่เป็ดและลูกๆ (สัตว์)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ:แม่เป็ดและลูกๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anas platyrhynchos domesticus
ลักษณะทั่วไป: เป็นสัตว์ปีกในวงศ์นกเป็ดน้ำ (Anatidae) ปากแบน ตีนแบน
ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ
สถานที่พบ: หลังวัดราษฏร์นิยมธรรม พหลโยธิน 52

สภาพอากาศ: อากาศเย็น ช่วงกลางวัน หลังฝนหยุด
เวลาที่พบ: 22 ตุลาคม 2564 11:00


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.