ไส้เดือนดิน (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง)

November 1, 2021
Smith Kong

ชื่อ ไส้เดือนดิน (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lumbricus terrestris
ลักษณะทั่วไป ลำตัวมีขนาด 35 – 170 x 3 – 5 มิลลิเมตร
ลำตัวมีสีชมพูเข้มหรือสีแดง มีอายุยืนยาว 4 – 5 ปี สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ
สถานที่ที่พบ ตึกพักชายที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลาที่พบ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00น.


Article Categories:
สัตว์
Smith Kong

ig: Samyst

Comments are closed.