ถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเชียในไทย

October 28, 2021
webmaster

 

การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเชียในไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ณ ปางช้างแม่แตง จ.เชียงใหม่

ประเด็นนำเสนอ

  1. โครงการจีโนมช้างไทย
  2. การพัฒนาฐานข้อมูลลายพิมพม์ดีเอ็นเอของช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์และบริการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

Leave a Reply