ขอเชิญร่วมประกวด “ภาพถ่ายไก่พื้นเมือง”

October 28, 2021
webmaster

 

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น

ประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

 

ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

Leave a Reply