ขอเชิญร่วมประกวด “เรื่องเล่าไก่พื้นเมือง”

October 28, 2021
webmaster

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง

ประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

 

ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

 

Leave a Reply